Magyarországon a Waldorf iskolák az EMMI által engedélyezett Waldorf kerettanterv alapján működnek. A Waldorf név, és a kerettanterv használatát a Magyar Waldorf szövetség engedélyezi.

A Waldorf tanterv

Rudolf Steiner a tantervet úgy alkotta meg, hogy az harmonizáló hatást fejtsen ki az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Ebben az értelemben a Waldorf-tanterv alapvetően gyógyító hatású, mivel megteremti a teljes személyiség egészséges fejlődésének feltételeit. Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségeket. Ezeken túl hangsúlyozza a személyest, az egyszeri és megismételhetetlen individualitást. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes – gyakorlati, művészeti és intellektuális – képzés útján, így az oktatásban „a kéz, a szív és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg. Akarat, érzés, gondolkodás – ez a hármasság hatja át a tanterv egészét.

A Waldorf-tanterv segít abban, hogy a gyermekek olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek élő fogalmakon alapulnak, inspirálja belső fejlődésüket, segíti őket a világgal való egészséges viszony kialakításában. Törekszünk a tanítás során, ahol lehetséges, hogy az egészből induljunk ki, és úgy haladjunk a részek felé.

A korszerű tantervek közé emeli, hogy a képességek közül különös hangsúlyt fektet a kreativitás, a kooperáció, a kritikus gondolkodás és a kommunikáció területeire.

A Waldorf tanterv középpontjában az ember áll, mint mikrokozmosz a makrokozmoszban. Mindent úgy tanítunk, hogy a gyermek érezze, ennek hozzám van köze, ez engem érint. Fontos cél annak éreztetése a felnövekvő gyermekekkel, hogy a világ jó, a világ szép, a világ igaz. Mindaz, amit tanítunk, azt a célt szolgálja, hogy a tanulmányait befejező fiatal otthonaként tekintsen a világra. Egy olyan otthonként, amit megismert és felelősen alakítani képes.

Mélyen hiszünk abban, hogy a tudomány és a művészet, mint alkotó tevékenység kapu a világ megismeréséhez és megértéséhez. Kutatjuk a világ és önmagunk rejtélyeit: éneklünk, zenélünk, festünk, rajzolunk, agyagozunk, verset írunk tantárgytól függetlenül. Mert valljuk, hogy a világban szépség, értelem és bölcsesség van, s mindez megfelelő képességekkel hozzáférhető.