Dióhéjban a felső tagozatról

Mi határozza meg a pedagógiai munkát a felső tagozatban?

A waldorf pedagógia alapvetése általános érvényű, épp úgy meghatározó a felső tagozaton, mint a korábbi években:
alapvető célkitűzésünk, hogy a szellemi, pszichológiai és fizikai tartalommal bíró, egészséges emberi fejlődés feltételeit biztosítsuk a gyermekek számára. Olyan tapasztalatokat kívánunk közvetíteni feléjük, melyek a fejlődés eltérő fázisait tükröző életkori sajátosságok mentén, alkalmat adnak általános és egyéni képességeik kibontakoztatására.

 

Milyen készségeken alapul az oktatás a felső tagozatban?

A kamaszkor elérésével már megjelenik a független ítélet- és fogalomalkotás. Gondolkodásuk az évek folyamán mind árnyaltabbá, elvontabbá válik. Lényük központjában ott él az igazságkeresés, és az önkifejezés fokozódó igénye. Feladataikban egyre nagyobb teret kap az önálló tervezés, kutatás és megvalósítás. Mindehhez, figyelmükhöz méltó kihívásokkal szólítjuk meg őket. Célunk, hogy a felnőtt kor határára, önálló individuumként elérjék azt a megfelelő/elvárható fejlettségi szintet, melyet egészséges kritikai érzék, és szociális érzékenység, fogalmi gondolkodás, összetett elemző, szintetizáló és feladatmegoldó képesség, valamint átfogó szemlélet jellemez, kiegyensúlyozott gondolati-érzelmi beállítottsággal fűszerezve. Utóbbi képességek érdeme és próbája a tizenkettedikes éves munka, ünnepe a tizenkettedikes dráma.(E kettő jelenti diákjaink számára az „Waldorf-érettségit”.
Tanári munkánk pedig e fejlődési folyamathoz kíván biztonságos, támogató hátteret nyújtani.

Bővebben: Dióhéjban a felső tagozatról

Kiegészítő információk