A föld és a gyermek…

 

A Hámori Waldorf Általános Iskola pedagógiai programjában meghatározó szerepet kap minden olyan tevékenység, amely a gyermekeket a hétköznapi élet tennivalóihoz, a természet elemeihez, az élőlények világához és a kozmikus ritmushoz köti. A földdel való munka, amely már az első évfolyamon megkezdődik, szilárd alapot ad a fejlődésükhöz.

Kezdetben még az egyes évszakoknak megfelelő virágokat ültetnek és gondoznak a gyermekek. Harmadik osztályban hosszabb időn keresztül foglalkoznak földművelési munkálatokkal, búza ültetésével és betakarításával. Hatodik osztálytól felfelé pedig minden évfolyamban, heti rendszerességgel megkezdődnek a kertészet órák. A középiskola kilencedik osztályában két hét mezőgazdasági gyakorlattal zárul ez az ív, melyből egy hetet iskolakerti munkálatokkal töltenek el diákjaink.

Fennállásunk óta több, környékbeli területen is gondoztunk iskolakertet. „Kölcsönbe” kapott, sokszor gyomoktól burjánzó földeket törtünk fel és ültettünk be. A jelenlegi területet rengeteg munkával tettük művelhetővé. Reménykedünk abban, hogy itt már hosszú távra tervezhetünk. 

Iskolakert  program…

A tavalyi tanévben csatlakoztunk az Iskolakertekért Alapítvány pályázati programjához, amelynek köszönhetően kerti eszközcsomagot és vetőmagokat kaptunk. Emellett országos mentori tanácsadó hálózat segíti az iskola kertművelés tanárának munkáját. Ennek köszönhetően körvonalazódott egy olyan új iskolakert projekt, amely egyszerre veszi figyelembe a tanév rendjének (nyári szünet alatti kertgondozás), a kert klimatikus adottságainak, a rendelkezésre álló kertészeti órák számának és a humán erőforrás szűkös keretének szempontjait. Így hát izgalmas, kihívásokkal teli tanév vette kezdetét!

Innen indultunk….

Az „első generációs” ágyások

Mezőgazdasági gyakorlat