Ünnepeink

Egy Waldorf iskola életében rendkívül fontos szerepet játszanak az ünnepek. Így van ez a mi iskolánkban is. Az ünnepek évről évre világítótoronyként magasodnak ki a hétköznapok tengeréből, biztos pontot jelentve gyereknek és felnőttnek egyaránt. Az évkör változásai adják a tanév ritmusát, ősztől nyárig.

 

Évnyitó

„Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske…”

A képen személy, kültéri, kicsi, lány látható Automatikusan generált leírás                    A képen személy látható Automatikusan generált leírás

Az évnyitó az elsősök fogadásának ünnepe, az érkező kicsik kedvéért öltözik díszbe az iskola. Az osztálytanító nevén szólít minden elsőst, akik a virágokkal díszített kapun átlépve, az osztálytanítóval kezet fogva válnak az iskola polgáraivá. A többi diák kezével kaput tartva, a Bújj bújj zöld ág dallamára kíséri őket első iskolai napjukon.

 

Szent Mihály napja

„Az őszi ködben Szent Mihály acél kardja villan…”

A képen étel, beltéri, fal, tányér látható Automatikusan generált leírás         A képen személy, beltéri, mennyezet, tömeg látható Automatikusan generált leírás


Alighogy elkezdődik a tanév, megkezdődnek az előkészületek Szent Mihály ünnepére. A harmadik osztály hagyományosan Pilinszky János Aranymadarát mutatja be az iskola közösségének. Az osztályok bátorságpróbára indulnak, ki sötét barlangba ereszkedik, ki magas sziklára mászik, vagy éppen a napfelkeltét lesi. A kihívások életkoronként változnak. Az asztalokon frissen sült cipók és zamatos gyümölcsök illatoznak. Az aulában várakozik a mérleg, egyik serpenyőjében hatalmas fekete kövekkel. Vajon sikerül-e jóságunkkal legyőzni a rosszat? Az iskola apraja-nagyja, a legnagyobbaktól kezdve a mérleghez járul, hogy bedobja kicsiny fehér kövét. Lélegzetvisszafojtva figyeljük, átbillen-e a mérleg? A sok apró fehér kavics képes-e felemelni a nagy feketét? Eddig mindig mi győztünk! 

 

Szent Márton

„Jó Szent Márton kérünk, adj víg kedvet nekünk…”

A képen személy, beltéri látható Automatikusan generált leírás      A képen beltéri látható Automatikusan generált leírás  

Szent Márton napjához közeledve a természet fénye egyre halványul. Hamar érkezik a sötét, ködösek a nappalok is. De az iskola tereit fény és meleg járja át. Kinyitjuk a kapuinkat ország-világ előtt,  kézműves portékákkal, gyertyamártással, lámpás felvonulással, kemencében sült finomságokkal várjuk a családokat. A falu öregjeit énekszóval és apró ajándékokkal lepjük meg.

 

Advent

„Adventi hírnök, friss fenyőág…”

A képen beltéri, mennyezet, több, tömeg látható Automatikusan generált leírás

Advent első vasárnapján közösen gyújtjuk meg a koszorú első gyertyáját. Meghitt, bensőséges ünnepünk ez, ami a karácsonyváró időszak kezdetét jelzi. Az aula ünnepi díszbe borul, fenyőillat tölti be az iskolát. Az első gyertya közös meggyújtása után, minden osztály a saját termében járja végig az adventi kertet. Elsőtől nyolcadik osztályig spirál formában kanyarog az út, melynek mentén mindenki elhelyezi a saját kis gyertyáját. A középiskolások lemniszkáta formában járják végig az utat.  

 

Paradicsomjáték

„…mert Istenünk te vagy, s hatalmad annyira nagy…”

A képen személy, beltéri, padló, csoport látható Automatikusan generált leírás

A Paradicsomjáték előadása különleges ünnep. Hagyományosan a 3. osztályosok szülei mutatják be a saját gyerekeiknek, a Teremtés epochához kapcsolódva. 

 

Pásztorjáték és karácsonyi koncert

„Mindez világ örvendezzen Krisztus születésén!”

A képen beltéri, padló látható Automatikusan generált leírás

A téli szünet előtti utolsó napon Évszakünnepet tartunk. Minden osztály bemutat egy rövid villanást abból, amit éppen tanultak. Este a Tanári Konferencia áll színpadra, a főrévi Pásztorjátékot adjuk elő minden évben a családoknak. 

 

Vízkereszt

A képen személy, beltéri, sport, táncos látható Automatikusan generált leírás

A téli szünetről visszatérve, Vízkereszt napján, rendszerint az ötödikesek lepik meg az iskolát a Bölcsek kútja című történet előadásával. 

 

Farsang 

„Itt a farsang áll a bál”

  A képen személy, személyek, mennyezet, csoport látható Automatikusan generált leírás

  

Farsangkor a vidámságé a főszerep. Jelmezt öltünk, vicces vetélkedőket és KI Mit Tud-ot rendezünk. Rendszerint a Tanári Konferencia is készül egy vidám előadással. A középiskolában bált rendezünk, amikor az épület szinte a felismerhetetlenségig átalakul, a dekoráció és az öltözékek igazi ünnepi hangulatot teremtenek.

 

Húsvét

„Tavaszi szél vizet áraszt…”

A képen asztal, beltéri, növény látható Automatikusan generált leírás

Néhány éve már a húsvétot egy projekthét előzi meg. Kitakarítjuk az iskolát és környékét, valamint kézműves tárgyakat készítünk, tojást festünk.

 

Ballagás


 A képen személy, tömeg látható Automatikusan generált leírás 

 

Ahogy az első osztályosok a Bújj, bújj zöld ág hangjaira és a virágdíszes kapun átvonulva érkeznek az iskolába, ugyanez történik a végzősökkel is. Ők is egyenként kilépnek az iskola közössége elé, és minden osztálytól egy szál virágot kapnak útravalóul. A ballagók végig járják az iskolát, minden osztály hangulatában megmerítkeznek egy kicsit. Olyan ez, mint egy időutazás, az elmúlt évek felelevenítése. Őket a kezekből font alagút már nem befelé vezeti az iskolába, hanem kifelé a világba.  

 

Pünkösd

„Veni sancte spiritus”

A képen fű, égbolt, kültéri, mező látható Automatikusan generált leírás

Pünkösd a közösség ünnepe. Az iskola apraja-nagyja felkerekedik és kirándulni indul. Olyan célpontot választunk, ami több irányból is megközelíthető. Külön utakon indulunk, de a végén egymásra találunk.

 

Dráma nap

  A képen személy, beltéri, csoport látható Automatikusan generált leírás    A képen személy, fiatal látható Automatikusan generált leírás

  

Valamikor pünkösd táján tartjuk meg a drámanapunkat, ahol minden osztály a színpadra lép. A nyolcadik és a tizenkettedik osztály drámája kiemelt szerepet játszik, azokat egy külön alkalommal mutatjuk be. Ezek hosszabb, több felvonásos, egész estés színdarabok. A 9. és 10. osztály is hosszabb előadással készül, valamikor a tanév folyamán, a 11. osztály pedig „szóló estet” rendez, amikor minden diák valamilyen énekes, zenés vagy táncos produkcióval áll a színpadra. 

Így a tanév végi drámanapon az 1-7. osztályok előadásait láthatjuk. 

 

Évzáró

„Bodzavirágból, bodzavirágból, hullik a hullik a sárga virágpor…”

A képen asztal, padló, beltéri, fal látható Automatikusan generált leírás

A tanévet rövid közös ünnepséggel zárjuk, majd minden osztály a saját termében megkapja a bizonyítványt. Az első hét osztályban a gyerekek személyre szóló bizonyítványverset kapnak az osztálytanítójuktól, valamint ilyenkor adjuk át a szöveges értékeléseket is, amik inkább a szülőknek szólnak.

 

János nap

„rakd meg, rakd meg jó pajtásom azt a tüzet…”


A képen fa, kültéri, fű, személyek látható Automatikusan generált leírásA képen tűzijáték, sötét, kültéri objektum, éjszakai égbolt látható Automatikusan generált leírás

 

Az évzáró délutánján egy erdei rétre vonulunk. Ez a legkötetlenebb ünnepünk, ami elindítja a nyarat. Nagy kondérokban fő a gulyás, amiből mindenkinek jut bőven. A rét közepén hatalmas máglya áll, amit az est leszálltával a Waldorf tanulmányait befejező tizenkettedik osztály gyújt meg. Ők vezetik be a leendő első osztályosokat, akik bár hivatalosan csak szeptemberben kezdik az iskolát, már ekkor a közösség részévé válnak.